رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفته که به خاطر پاسخ ندادن به تماس های رئیس جمهور آمریکا تهدید شده است.

ادامه خبر