نتایج یک بررسی جالب از مکان هایی که تلفن های همراه آيفون در آنها بیشتر از جاهای دیگر دچار حادثه میشوند، پرده برداشته است. اگر فکر می کنید که تلفن های همراه آيفون همانند دیگر تلفن های همراه بیشتر در دستشویی دچار آسیب دیدگی میشوند در اشتباه هستید.
بررسی های انجام شده توسط شرکت ارائه دهنده گارانتی اسکوارترید نشان میدهد از میان افرادی که تلفن همراه آيفونشان دچار آسیب شده است 21 درصد وقتی در آشپزخانه بودند این اتفاق برایشان افتاده است.درحدود 18 درصد از شرکت کنندگان نیز گفته اند که آيفونشان در اتاق خواب آسیب دیده است، حال آنکه تلفن همراه آيفون 16 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی در دستشویی آسیب دیده است. در همین حال گفته شده است که 51 درصد آسیب های وارد شده به تلفن های همراه آيفون در داخل خانه روی داده است. شرکت ارائه دهنده گارانتی اسکوارترید برای یافتن این نتایج طی ماه آگوست از دو هزار و چهار مالک تلفن همراه آيفون نظرسنجی کرده است. بر این اساس در میان مایعات، آب بیشترین دلیل وارد آمدن خسارت به تلفن های همراه آيفون بوده است.