در حالی وزارت راه 4 شرط را برای ثبت نام طرح ملی مسکن اعلام کرده بود که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از اضافه شدن چند شرط دیگر برای ...

ادامه خبر