دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور گفت: با توجه به کاهش سهم بازاری کارخانجات، برآورد می شود در مجموع سالیانه حدود ...

ادامه خبر