در شرایطی که هدف وزارت راه و شهرسازی تولید و عرضه 400 هزار واحد مسکونی تا سال 1400 عنوان شده، تکمیل این طرح در زمان مقرر ...

ادامه خبر