با تصویب رقم یک میلیون و 200 هزار تومانی برای پرداخت عیدی کارکنان و بازنشستگان، حدود 120 هزار تومان به رقم پیش بینی شده برای عیدی ...

ادامه خبر