موضوع کاملا صنفی و در اعتراض به نرخ کرایه ها بوده است.

ادامه خبر