دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: شرکت های هواپیمایی دنیا می دانند که آسمان ایران مقرون به صرفه ترین مسیر هوایی بین جنوب شرق آسیا و ...

ادامه خبر