گزارش های مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده بانک مرکزی به ما می گوید که پوشاک و کفش با ضریب اهمیت 4.26 در اولویت پنجم مصرفی ...

ادامه خبر