دستکم 19 نفر بر اثر زمین لرزه شدید در استان های ملطیه و الازیغ در شرق ترکیه کشته شده و 722 نفر دیگر آسیب دیده اند.

ادامه خبر