عضو کمیته ارزی اتاق ایران از تغییر نرخ دلار اظهارنامه های وارداتی از 4200 تومانی به نیمایی خبر داد و گفت: به موازات آن باید تعرفه ها هم نصف شود.

ادامه خبر