اخبار منتشر شده از طولانی تر شدن زمان زمین گیر شدن 737 مکس، ارزش سهام بوئینگ را تا 6 درصد کاهش داده و به پایین ترین ...

ادامه خبر