شرکت های خودروساز در شرایطی از رکورد افزایش تولید در دی ماه سال جاری خبر می دهند که بازار همچنان تشنه عرضه خودرو است. آن طور که ...

ادامه خبر