سردار علیدوست در ارتباط تلفنی با برنامه پیگیری شبکه خبر، با بیان اینکه تعویض کارت های پایان خدمت و معافیت ها از سال ۱۳۹۰ در دستور کار این سازمان قرار گرفت افزود: مقرر شد کلیه کارت های قدیمی به کارت های هوشمند تبدیل شوند.

ادامه خبر