مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه مقررات مربوط به استیضاح دونالد ترامپ، رئيس جمهوری این کشور را به تصویب رساند.

ادامه خبر