معاون بنیاد مستضعفان با اشاره به این که عوارض پروانه نکته اصلی اختلاف نظر بین بنیاد به عنوان سازنده پلاسکو و شهرداری منطقه ...

ادامه خبر