13 روز پس از سقوط هواپیمای اوکراینی که به مرگ 167 تن انجامید، روایت شاهدان عینی در زمان سقوط، ابعاد جدیدی از لحظه وقوع حادثه را روشن می کند.

ادامه خبر