فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در طی این هفته سربازان آمریکایی از یک پایگاه در عراق به یک مرکز پزشکی آمریکایی در آلمان تحویل داده شده اند.

ادامه خبر