طبق آمار اعلام شده، در 10 سال اخیر از میان6 بازار سرمایه گذاری، بورس با بازدهی 2382 درصدی در رتبه اول، قرار دارد.

ادامه خبر