بدعهدی  خودروسازان کشور به ویژه در تحویل محصولات ثبت نامی همچنان ادامه دارد و هر چند وقت یک بار اطلاعیه ای عجیب تر از قبل در این مورد صادر می کنند.

ادامه خبر