بنتلی به زودی تولید لوکس ترین سدان خود، مولسان را متوقف خواهد کرد. این شرکت هفته گذشته اعلام کرد که با تولید آخرین سری از مولسان ...

ادامه خبر