نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 گفت:  با مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق حداقل حقوق در سال آینده دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود.

ادامه خبر