نمایندگان مجلس با تصویب لایحه ای دولت را مکلف کردند که از این پس بابت خروج هر مسافر ایرانی از کشور، وجوهی را به عنوان ...

ادامه خبر