نرخ تورم سالانه دی ماه 98 برای خانوار های کشور به 38.6 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.4 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

ادامه خبر