کره جنوبی اعلام کرد به منظور همکاری در تأمین امنیت کشتیرانی، مأموریت یگان  مبارزه با دزدی دریایی خود را تا تنگه هرمز و دریای عمان گسترش می دهد.

ادامه خبر