رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی می گوید: ایران خودرویی ها نمی توانند خودروهای معوق خود را تکمیل کنند. بنابراین صادرات خودرو فعلا منتفی است.

ادامه خبر