با تصويب ماده 32 لايحه ماليات بر ارزش افزوده ، نیروی انتظامی بايد همزمان با تعويض پلاك خودرو ماليات نقل و انتقال آن را وصول كند.

ادامه خبر