یک منبع آگاه در سازمان برنامه و بودجه کشور از تعیین تکلیف میزان عیدی کارکنان تا 20 بهمن خبر داد.

ادامه خبر