پس افزایش بهای خودرو، که شوک بزرگی به مصرف کنندگان وارد ساخت، اکنون دیده میشود که هم اکنون نمایندگی های این شرکت ها از عرضه خودرو سر باز می زنند و تنها مدلهایی خاص از این خودروها در نمایندگی ها عرضه میشود!به رغم انتقادات و شکایتهایی که از افزایش بهای خودرو شد، متأسفانه، لابی خودروسازان به اندازهای قوی بود که عملاً هیچ اتفاقی در این عرصه نیفتاد و هیچ کس پاسخگوی حقوق از دست رفته مصرف کنندگان نیست.
بنا بر این گزارش، پس از گذشت یک هفته از افزایش سرسام آور خودروهای «بومی»، هنوز خودروسازان و داعیه داران حقوق آنها، دم از مشکلات در راه افزایش تولید میزنند و تولید را مشروط به دریافت کمک از سوی دولت کردهاند و اینها همه در حالی است که هماکنون نمایندگیهای فروش خودرو، از عرضه خودرو سر باز میزنند.در این باره، دیروز احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در مصاحبه ای، سخنان جالب توجهی گفت. وی با بیان اینکه 70 درصد مشکلات صنعت خودرو، ناشی از کمبود نقدینگی است، گفت: متعهد میشویم در صورت پرداخت تسهیلات مصوب، روند کاهشی تولید خودرو متوقف شده و بخشی از کاهش تولید نیز جبران شود.

افزایش بهای محصولات به یک سو

هم اکنون اکنون خودرو سازان متعهد میشوند ـ به منظور این کلمه دقت کنید؛ متعهد میشوند! ـ در صورت پرداخت تسهیلات مصوب، تولید را افزایش دهند. سخنان احمد نعمت بخش، حاکی از آن است که افزایش تولید، لطفی است که قرار است خودروسازان در حق مصرف کنندگان کرده و آن هم مشروط بر اینکه دولت هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار آنان گذارد.سخن احمد نعمت بخش اما در حد حرف باقی نمانده است؛ گویا، اکنون لابی خودروسازان در یک اقدام هماهنگ، عرضه خودرو در نمایندگیها را محدود کرده تا با فشار بر مصرف کننده و دولت و مجلس، هر چه زودتر به خواسته هزار میلیاردی خود برسند.بنا بر این گزارش، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که نمایندگی های خودروسازان از عرضه محصولات خودداری میکنند؛ برای نمونه، نمایندگی های شرکت سایپا، اکنون تنها خودروی سایپا 131 EX ایربگدار و تنها با رنگهای متالیک را عرضه میکنند که بهای نهایی آن، معادل دوازده میلیون و هفتصد هزار تومان است [گفتیم بهای نهایی؟ ببخشید، بهای کنونی آن].اما در پاسخ به این که چرا این گونه است، میگویند: کارخانه این مدل را عرضه میکند، اگر نمیخواهید باید صبر کنید!این گزارش در ادامه آورده است، دیروز علیرضا موسوی، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، از کشف تخلف نمایندگی فروش خودروسازان خبر داده و گفته است: تخلف بیست نمایندگی فروش خودروسازان در عرضه نکردن خودرو محرز و پرونده آنها به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده شده است.

در این باره باید گفت که اکنون انحصار خودرو در کشور، انحصاریتر میشود. خودروسازان که گویا از همه ابزار فشار خود برای رسیدن به خواسته هایشان بهره می گیرند، اکنون هیچ حق و حقوقی برای مصرف کننده بر جای نگذاشته اند. از سویی، افزایش تولید را بسته به کمک هزار میلیاردی دانسته و از سویی، عرضه را در نمایندگیها محدود کردهاند.این در حالی است که گفته میشود، پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان، منع قانونی دارد، زیرا هم شرکت ایران خودرو و هم شرکت سایپا، دارای بدهی های مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور هستند!خلاصه آن که هم اکنون پس از بیش از سی سال حمایت از صنعت انحصاری خودرو در کشور، نتیجه این میشود که این شرکت ها در جایی که گفته میشود، مالیات خود را نیز پرداخت نکردهاند، تیراژ تولید را کاهش داده و عرضه را محدود کرده اند، درخواست کمک هزار میلیاردی داشته و دولت را به این دلیل متهم می کنند!آری؛ نتیجه سی سال حمایت بی دریغ از صنعت خودرو، اکنون آن است که این گروه، از لابی و اقتدار انحصاری خود و از همه جور ابزار فشاری که در این سی سال انحصار به آن دست یافته اند، کمک گرفته تا به خواسته های عجیب و غریب خود برسند و در این راه از هیچ کاری از جمله تضییع حقوق مصرف کننده ابایی ندارند. شگفت تر آنکه گویا هیچ ارگان و سازمانی قرار نیست جلوی آنها را بگیرد. نتیجه سی سال حمایت از صنعت خودرو، اکنون این است که هیچ کس حتی دولت، جلودار آنها نیست.