مرسدس-بنز در نمایشگاه امسال محصولات الکترونیکی، ایده خود از حمل و نقل را نه برای سال های آینده بلکه برای چند دهه دورتر نمایش داد.

ادامه خبر