پس از گذشت سه سال از وعده دو ساله ساخت پلاسکو جدید، کسبه شاهد توقف دوباره ساخت این ساختمان هستند و منتظرند تا ببینند که مسئولان ...

ادامه خبر