معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان اینکه هم اکنون حدود 2.5 میلیارد لیتر بنزین 400 تومانی در کارت های هوشمند سوخت ذخیره سازی شده است، از عرضه نامحدود بنزین آزاد 700 تومانی در جایگاه های سوخت خبر داد.علی ربیعی درباره آخرین وضعیت عرضه بنزین آزاد 700 تومانی در جایگاه های سوخت، گفت: در حال حاضر هیچگونه محدودیتی در عرضه بنزین آزاد در جایگاه های سوخت وجود ندارد.
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، افزود: ارائه بنزین آزاد به خودروها به هیچ عنوان سهمیه ای نبوده که بخواهد کاهش داشته باشد، زیرا مردم علاوه بر کارت سوخت خودشان هر میزان که بنزین آزاد نیاز داشته باشند میتوانند از کارت جایگاهداران استفاده کنند.این مقام مسئول متوسط مصرف بنزین آزاد توسط هر دستگاه خودروی شخصی را ماهانه حدود 30 لیتر عنوان کرد و افزود: همچنین در حال حاضر به طور میانگین روزانه 15میلیون لیتر بنزین آزاد 700 تومانی در جایگاه های سوخت عرضه می شود.وی با یادآوری اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف بنزین کشور به بیش از 64 میلیون لیتر افزایش یافته است، بیان کرد: این در حالی است که هم اکنون بیش از 85 درصد مردم دارای ذخیره سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی در کارت هوشمند سوخت خود هستند. ربیعی ذخیره فعلی بنزین 400 تومانی کارتهای هوشمند سوخت را حدود 2 میلیارد و 500 میلیون لیتر عنوان کرد و یادآور شد: هرگونه تغییر در سهمیه یا قیمت سوخت خودروها در کارگروه سوخت تصمیم گیری و از طریق ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت اعلام خواهد شد.پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاه های کشور عرضه شده است.