معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان کرمان از رشد ۳۲ درصدی پرونده های با موضوع چک بلامحل در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد. محمدصادق شجاعی با اشاره به رشد ۳۲ درصدی ورودی پرونده ها با موضوع چک بلامحل به دادسراهای استان گفت: بیشترین درصد رشد مربوط به شهرستان شهر بابک و بیشترین رشد منفی مربوط به شهرستان بردسیر است.
وی افزود: دادسرای شهرستان کرمان نیز در سال جاری با افزایش ۴۴ درصدی ورودی پرونده های چک بلامحل روبرو بوده است.به گزارش روابط عمومی دادگستری شهرستان کرمان، این مقام قضائی در مورد افزایش ورودی پرونده های با موضوع سرقت مستوجب تعزیر به دادسراهای عمومی وانقلاب استان کرمان بیان داشت: در ۶ ماهه نخست سال جاری در پرونده های با موضوع سرقت مستوجب تعزیر نیز شاهد افزایش ۱۴ درصدی بودیم.شجاعی اظهارداشت: بیشترین افزایش مربوط به شهرستان رودبار جنوب وبیشترین رشد منفی مربوط به شهرستان راور بوده است.وی ادامه داد: تعداد پرونده های سرقت مستوجب تعزیر به دادسرای شهرستان کرمان نیز ۱۹ درصد رشد داشته است.