یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات 5 پله ای به عدالت محوری نزدیک تر است، گفت: مالیات دو پله ای به نفع نجومی بگیران بوده و ...

ادامه خبر