رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی به پایین ترین میزان طی سه دهه گذشته کاهش یافت.

ادامه خبر