در شرایطی که بازار خودرو طی هفته های گذشته با افزایش تقاضا و طبعا قیمت مواجه شده بود، این هفته کمی از رونق خرید و فروش افتاد، هرچند باز هم ...

ادامه خبر