اروپایی ها 2.5 برابر ایرانی ها کار مفید انجام می دهند. گزارش سازمان جهانی کار حاکی از آن است که کارمندان اتحادیه اروپا به طور میانگین ...

ادامه خبر