شرط عجیب صاحبخانه برای اجاره خانه اش باعث شد تا 4 پسر شهرستانی که در رویای پولدار شدن راهی تهران شده بودند دست به سرقت بزنند.

ادامه خبر