گویا قوه قضاییه تصمیم گرفته پس از سال ها در نظام کهنه پذیرش سردفتران اسناد رسمی بازنگری داشته و تغییراتی را اعمال نماید؛ این سخن ...

ادامه خبر