اگر قصد دارید پس از سوخت گیری، قبل از گذاشتن نازل و مشاهده پیام لطفا کارت را بردارید کارت سوخت خود را از دستگاه خارج ...

ادامه خبر