محمود شکسته بند، مدیرعامل بازار متشکل ارزی: از 20 روز قبل بازار متشکل ارزی به صورت جدی وارد مرحله تست گرم با مبالغ متفاوت شده ...

ادامه خبر