شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طی اطلاعیه ای درباره نحوه صحیح سوخت گیری با کارت هوشمند سوخت شخصی، برداشت زودهنگام ...

ادامه خبر