بالاگرفتن تنش های اخیر در خاورمیانه بین ایران و آمریکا بهانه ای شد که ایرلاین ها و خطوط پروازی اروپایی یکی پس از دیگری پروازهای خود از آسمان ...

ادامه خبر