بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1399 نشان می دهد، در صورت تصویب بندهای مرتبط با تراکنش های بانکی در صحن علنی مجلس ...

ادامه خبر