درحالی که پیش از این اعلام شده بود، کشتی ها به دلیل نبود سوخت کم سولفور با مشکل مواجه شده اند، وزیر نفت این موضوع را رد کرده و ...

ادامه خبر