امیرحسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد و کلات و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیته مشترک کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و فرهنگی برای بررسی اصلاح سیاستهای جمعیتی و حمایت از خانواده امروز تشکیل جلسه داد.

وی افزود: در این جلسه بحث ما سر این موضوع بود که نرخ باروری مطلوب برای ۴۰ سال آینده چه عددی باید باشد؟ جمعیت چقدر باید افزایش یابد؟ و شاخص های مناسب برای نرخ جمعیت مطلوب در سال ۱۴۳۰ چیست؟ قاضیزاده با بیان اینکه برای اینکه بتوانیم قوانین را اصلاح کنیم، باید سؤالاتی را مطرح کنیم، تصریح کرد: این کمیته یک مرکز پشتیبانی در مرکز پژوهش ها دارد که در این مرکز دبیر خانه ای باحضور کارشناسان ذیربط دو روز در هفته تشکیل جلسه داده و این موضوعات را مورد رسیدگی قرار میدهد. به گفته وی، امروز شاخص هایی را بررسی کردیم که عدد شاخص ها برای ۱۴۳۰ نرخ باروری مطلوب که هم اکنون بین ۱.۴ تا ۱.۶ است، باید به ۲.۵ برسد، یعنی به طور میانگین هر خانوار در ایران باید تا سال ۱۴۳۰ بین ۲ تا ۳ فرزند داشته باشد، با این احتساب نرخ جمعیت به ۱۱۵ میلیون نفر در ۴۰ سال آینده افزایش می یابد. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این جلسه همچنین دیگر شاخص های جمعیتی مانند تحصیل، موضوعات اقتصادی، عدالت، فرهنگی و سلامت نیز مورد بررسی قرار گرفت و بعضی از ارقام مشخص شد اما ادامه بررسی ها به جلسه آتی کمیته موکول شد. وی اضافه کرد: همچنین در ۱۵ سال آینده باید نرخ طلاق و سن ازدواج را کاهش دهیم، هماکنون نرخ طلاق در ایران یک به شش است، یعنی از هر شش ازدواج در ایران، یک ازدواج به طلاق می انجامد که این رقم باید در سال ۱۴۰۴ به یک به ۱۰ برسد، یعنی از هر ۱۰ ازدواج یک ازدواج به طلاق بینجامد. امیرحسین قاضی زاده در خاتمه خاطرنشان کرد: همچنین سن ازدواج هم اکنون در خانم ها ۲۴ و در آقایان ۲۷ سال است که در ۱۵ سال آینده باید این رقم در خانم ها به ۲۰ و در آقایان به ۲۴ سال کاهش یابد.