بازار مالی - بانک مرکزی، نرخ دلار مبادله ای در اتاق ارز را برای داد و ستدهای امروز 25480 ریال اعلام کرد که در مقایسه با نرخ روز گذشته 70 ریال پایین تر است.همزمان سایر ارزهای مورد مبادله در اتاق ارز به جز وون کره جنوبی و ین ژاپن که دچار ثبات قیمت است، امروز شاهد کاهش بها هستند. هر یورو نیز 95 ریال کاهش قیمت را تجربه کرد.گفتنی است، روبل روسیه که روزگذشته از فهرست نرخ های اعلام شده بانک مرکزی برای مبادله در اتاق ارز خارج شده بود امروز با 7 ریال کاهش قیمت نسبت به روز یکشنبه به تابلو بازگشت.


جدول تازه ترین نرخ های این اتاق بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است: