گروه بهمن شرایط فروش اعتباری وانت کاپرا و وانت مزدا تک کابین و دوکابین را اعلام کرد. در فروش اعتباری وانت کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل 200 میلیون ریال از قیمت خودرو در ابتدا اخذ می گردد و الباقی ، زمان تحویل خودرو که قیمت روزکارخانه است ازمشتری گرفته می شود.زمان تحویل خودرو از دی ماه سال جاری به بعد می باشد.شایان ذکر است سود مشارکت در همه فروش های اعتباری 18 در صد است.همچنین در فروش اعتباری مزدا تک کابین و دو کابین الباقی مبلغ خودرو زمان تحویل و 1.5 درصد زیر قیمت روز کارخانه اخذ می گردد.


همچنین شرایط فروش وانت مزدا تک کابین و دوکابین بنزینی و دوگانه سوز نیز در جدول زیر آمده است: