خوانندگان پاپ، روزهاي پاييزي خود را همچنان پر رونق سپري ميكنند و سازهايشان در سالن هاي تهران كوك است.، «يك ماه، يك پاييز» عنوان جديدترين كنسرتي است كه حضور بنيامين را بر روي صحنه در پي دارد. او 11 و 12 آبان به سالن ميلاد نمايشگاه بين المللي خواهد رفت.
سيروان خسروي، خواننده پاپ ديگري است كه اجرايش در سالن ميلاد نمايشگاه بين المللي سپري خواهد شد.او 17 و 18 آبانماه هرشب در دو سانس به روي صحنه ميرود. همين سالن 4 و 5 آبان ميزبان فرزاد فرزين خواهد بود.او كه هميشه در كنسرت هايش سعي ميكند، اتفاق جديدي براي مخاطبانش رقم بزند، در اجراي پيشين خود از هنر پيانونوازي حسام نواب صفوي بهره برداشت.اما گروه موسيقي «آريان» به سالن همايش هاي برج ميلاد تهران ميروند و 18 و 19 آبانماه ميزبان مخاطبانشان خواهند بود.علي پهلوان و پيام صالحي خوانندگان گروه «آريان» هستند و بهاي بليت هاي اين اجرا 20 تا 100 هزارتومان اعلام شده است. محسن يگانه نيز 4، 5 و 6 آبان كنسرتي را برگزار خواهد كرد.