تفاوت آدم ها با یکدیگر، حکایتی عجیب است؛ یکی سنگ می خورد تا بچه ای را نجات دهد؛ آن یکی سنگ می زند تا پولی به جیب زند.

ادامه خبر